Астана қаласында туризм мен кездесулер индустриясын
жоспарлау, дамыту және ілгерілету
Жергілікті мекемелерді қолдау
іс-шараларды тартуға және өткізуге көмектесу
Қала мүмкіндіктері, жеткізушілері мен ұсыныстар
туралы кеңес беру қызметтері
Ивент және MICE-кәсіпқойлар
арасында қаланы таныстыру үшін арнайы турлар ұйымдастыру
Білім
Ивент және MICE-кәсіпқойлардың білімі мен біліктілігін арттыру
Маркетинг
және алға жылжыту бағыттары